• Contrast
  • Font size

Travel with us

International ticket sales

Buy tickets online

Find an online connection

Search

 

Spółka Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. będąca operatorem dworców w Krakowie i w Nowym Sączu we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego nieprzerwanie od 1 lipca 2014 r. prowadzi akcję „BEZPIECZNY PASAŻER”. Celem akcji jest podniesienie świadomości pasażerów w zakresie bezpieczeństwa nie tylko na terenie dworców autobusowych, ale także w trakcie całej podróży.

Akcja „Bezpieczny Pasażer” spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród podróżujących jak i przewoźników. Zaowocowało to powstaniem inicjatywy mającej na celu wyróżnienie wszystkich tych firm przewozowych, które świadczą usługi transportowe na najwyższym poziomie, dbając w sposób szczególny o bezpieczeństwo swoich pasażerów w trakcie całej podróży. MDA podjęło decyzję, aby co roku honorować firmy przewozowe za czyniony wkład w bezpieczeństwo
i jakość świadczonych usług w postaci Certyfikatu „Bezpieczny Pasażer”. Będzie on przyznawany najlepszym przewoźnikom prowadzącym działalność przewozową na terenie województwa małopolskiego. Certyfikat przyznawać będzie Kapituła, do której zaproszono Wojewodę Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora  Transportu Drogowego.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do udziału w tej inicjatywie i zgłoszenie kandydatur do Certyfikatu „Bezpieczny Pasażer”. Zgłoszenia będzie można przekazywać do MDA od 9 stycznia do 10 lutego 2017 r.. Po tym terminie Kapituła wybierze maksymalnie pięć firm do certyfikacji na rok 2017. Wręczenie Certyfikatów nastąpi podczas uroczystej Gali, którą zaplanowano na 25 lutego 2017 r.

Do pobrania:

Regulamin Certyfikatu Bezpieczny Pasażer

Ankieta zgłoszeniowa do Certyfikatu Bezpieczny Pasażer