Tu zaczyna się Twoja podróż

Wyszukiwarka połączeń

więcej

Kup bilet międzynarodowy

Sprzedaż online

Kup bilet
krajowy

Sprzedaż online

Komunikat

W związku z aktualną sytuacją ekonomiczno-gospodarczą spowodowaną stanem epidemii, Spółka MDA S.A. wprowadziła tymczasowe
zmiany w zakresie współpracy z przewoźnikami oraz najemcami.

 

1. obniżenie stawki opłat za zawieszone i odwołane kursy krajowe i międzynarodowe.

 

Od początku epidemii COVID-19 funkcjonowała dla przewoźników obniżona o około 70% opłata za zawieszone kursy międzynarodowe w wysokości 15,00 złotych.

 

Dodatkowo od dnia 1 kwietnia 2020 r. wprowadzone zostały obniżone, zryczałtowane i tymczasowe stawki opłat:

 

- za zawieszone i odwołane kursy krajowe z Dworca Autobusowego MDA w Krakowie, w zależności od rozmiaru taboru, stawka opłat wynosi 6,00 lub 8,00 złotych (obniżki o około 65%),

- za zawieszone i odwołane kursy krajowe z Dworca Autobusowego MDA w Nowym Sączu, stawka opłat wynosi 3,00 złote (obniżki o nawet 85%),

- za zawieszone i odwołane kursy międzynarodowe z Dworca Autobusowego MDA w Krakowie i Dworca Autobusowego MDA Nowym Sączu, stawka opłat wynosi 10,00 złotych (obniżki o około 82%).

 

2. od 1 kwietnia 2020 r. utrzymanie przewoźnikom rabatów handlowych wypracowanych w miesiącu lutym 2020 r.

 

Rabaty obejmują wykonane kursy krajowe oraz międzynarodowe.

 

3. od 1 kwietnia 2020 r. umożliwienie najemcom odroczenie w spłacie 50% należności stawki czynszu. 

 

Spółka umożliwiła najemcom zawarcie porozumienia do wiążących strony umów najmu. Zgodnie z porozumieniem najemcy prowadzący działalność na terenie dworców autobusowych MDA w Krakowie oraz w Nowym Sączu, zobowiązani są do terminowego regulowania należności z tytułu czynszu określonego w umowie najmu w wysokości 50 %. Pozostałe 50% należności z tytułu czynszu zostaje odroczone w spłacie, aż do dnia odwołania stanu epidemii.

 

Odroczone w spłacie należności, po ustabilizowaniu sytuacji związanej z pandemią COVID-19, na wniosek najemcy, mogą zostać:

- rozłożone na raty, poprzez proporcjonalne uwzględnienie w wysokości czynszu za dwanaście kolejnych miesięcy po zakończeniu okresu porozumienia.

- uregulowane jednorazowo w wysokości czynszu za pierwszy miesiąc po zakończeniu okresu porozumienia. W przypadku terminowej zapłaty, Spółka udzieli najemcy rabatu w wysokości 10% wartości pozostałej do zapłaty wysokości czynszu.


Zawarcie porozumienia jest dobrowolne.

 

 

Wprowadzone zmiany są tymczasowe i obowiązują do odwołania.