Tu zaczyna się Twoja podróż

Wyszukiwarka połączeń

więcej

Kup bilet międzynarodowy

Sprzedaż online

Kup bilet
krajowy

Sprzedaż online

Komunikat dla Pasażerów

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKICH DWORCÓW AUTOBUSOWYCH S.A. w odniesieniu do aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym. 

 

W trosce o bezpieczeństwo Pasażerów korzystających z usług Małopolskich Dworców Autobusowych S.A. Spółka na bieżąco współpracuje z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, innymi jednostkami odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne oraz przewoźnikami autobusowymi

 

Pracownicy dworców autobusowych MDA w Krakowie oraz Nowym Sączu na bieżąco monitorują sytuację oraz stosują się do zaleceń europejskich i światowych organizacji zajmujących się ochroną zdrowia.

 

Na terenie dworców w Krakowie i Nowym Sączu zostały zainstalowane dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz informacje Ministerstwa Zdrowia w zakresie profilaktyki zarażenia wirusem.

 

Wszelkie dodatkowe informacje w tym zakresie będą zamieszczane w formie aktualizacji poniższej informacji.

 

---

 

Informacje dla Podróżnych: