Tu zaczyna się Twoja podróż

Wyszukiwarka połączeń

więcej

Kup bilet międzynarodowy

Sprzedaż online

Kup bilet
krajowy

Sprzedaż online

Wyłożenie listy akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), informuje, iż zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., w związku ze zwołanym na dzień 15 czerwca 2020 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547) od dnia 09 czerwca 2020 r. przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w w/w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

 

W przypadku woli skorzystania przez akcjonariusza z powyższych uprawnień prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 12 411 00 01.