1. MDA
 2. /
 3. 18.05.2020 Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego 6A/6, 31-514 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 czerwca 2020 roku, na godzinę 12:00, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
 14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych na rok 2020 i upoważnienia Rady Nadzorczej do ich uszczegółowienia z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej