1. MDA
  2. /
  3. 28.05.2021 Ogłoszenie

Ogłoszenie

W ogłoszeniu dotyczącym zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000085864) na dzień 17.06.2021 r., które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 97/2021 pod poz. 32692 w części dotyczącej informacji o zamierzonych zmianach Statutu  w punkcie 4 doszło do omyłki pisarskiej, którą Zarząd Spółki prostuje:

Jest:

„Dodaje się § 31 ust. 5 i 6 o treści: „5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” .”

Powinno być:

„Dodaje się § 31 ust. 6 i 7 o treści: „6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” .”

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej