1. MDA
  2. /
  3. 28.09.2020 Prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) oraz w związku z art. 3281 i art. 3282 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526), informuje akcjonariuszy Spółki o zawarciu z dniem 04 września 2020 r. Umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie („PKO BP BM”).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż rejestr akcjonariuszy powinien zostać utworzony przez PKO BP BM w dniu 01 marca 2021 r. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Od dnia utworzenia rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony, w postaci elektronicznej, przez PKO BP BM. Po utworzeniu rejestru akcjonariuszy podmiotem przetwarzającym dane osobowe akcjonariuszy, a także podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych osobowych akcjonariuszy w rejestrze akcjonariuszy będzie PKO BP BM.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej