1. MDA
 2. /
 3. 04.05.2022 – Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego...

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i 400 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 maja 2022 roku, na godzinę 10:00, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547).

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej