1. MDA
 2. /
 3. 06.06.2022 – Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego...

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2 oraz 399 § 1, w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 10:00, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku Spółki za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
 14. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych na rok 2022 i upoważnienia Rady Nadzorczej do ich uszczegółowienia z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej