1. MDA
  2. /
  3. 05.05.2022 – Ogłoszenie

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie I Wydziale Cywilnym, sygn. akt I Ns 77/21/S toczy się sprawa z wniosku Józefa Kukli przy uczestnictwie Małopolskich Dworców Autobusowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie o umorzenie utraconego dokumentu w postaci 179 sztuk akcji serii A (odcinek zbiorowy), imiennych nieuprzywilejowanych o numerach od 000260148 do 000260326, wystawionych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie (aktualnie Małopolskie Dworce Autobusowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie) o wartości nominalnej 10,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 1.790 złotych. Sąd wzywa wszystkich roszczących prawa do wskazanych dokumentów, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe prawa i złożyli w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie te dokumenty, gdyż w razie niezłożenia dokument może być umorzony.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej