1. MDA
  2. /
  3. 28.09.2020 Dematerializacja akcji

Dematerializacja akcji

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu przeprowadzenia wymaganej przez prawo ich dematerializacji. Dokumenty akcji można składać w Biurze Zarządu Spółki pod adresem ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w godzinach 7:00-15:00. Dokumenty akcji powinny zostać złożone do końca lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej